Gebhard Moltke-Huitfeldt

Gebhard greve Moltke-Huitfeldt (20. februar 1764 – 20. december 1851) var en dansk greve, amtmand, godsejer og gehejmeråd.

Han var søn af statsmanden, lensgreve Adam Gottlob Moltke i dennes 2. ægteskab, blev student 1780, cand.jur. 1782, kammerherre 1784, assessor i Højesteret 1789, stiftamtmand i Throndhjems Stift og amtmand i Throndhjems Amt 1796-1802, stiftamtmand over Akershus Stift og amtmand over Akershus Amt 1802, Ridder af Dannebrog 1803 og 1807 medlem af den i anledning af krigen nedsatte norske regeringskommission; da imidlertid Frederik Julius Kaas 1809 blev sendt til Christiania for at iagttage prins Christian August af Augustenborgs færd og overtog Moltkes embeder, blev denne forsat til Fyn som stiftamtmand og amtmand over Odense Amt med gehejmekonferensråds titel, men tog allerede 1814 sin afsked. 1840 udnævntes han til Ridder af Elefanten, og han døde 20. december 1851 efter i flere år at have været næsten blind.

Moltke købte 1815 Mullerup på Fyn, efter sin moders død 1802 blev han besidder af Stamhuset Moltkenborg (Glorup m.m waterproof bag for electronics.) og 1843 af det Huitfeldtske Fideikommis, hvorefter han føjede navnet Huitfeldt til sit eget. Han var en brav og retsindig mand; sine godser styrede han med stor omhu og dygtighed.

Han var gift 1. gang med Birte Huitfeldt (10. januar 1768 – 1. december 1788), datter af gehejmeråd Matthias Wilhelm Huitfeldt og 2. gang 23. september 1791 med Bertha Sophie Bille-Brahe (10. maj 1775 – 2. oktober 1833), datter af gehejmeråd Henrik Bille-Brahe.


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, Udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst eller redigeret således

United States Home CHANDLER 21 Jerseys

United States Home CHANDLER 21 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, at den er på nutidssprog og er wikificeret, bedes skabelonen venligst erstattet med et dybt link til DBL som kilde, og indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.