Kapitél (typografi)

I typografien er kapitel (eller kapitél) en bokstav som har bokstavbildet til en majuskel, men høyde omtrent lik x-høyden til en minuskel.

Kapiteler brukes til å sette tekst som utelukkende består av majuskler, spesielt akronymer og andre initialord, som AIDS, USA, HTML og lignende. Når initialord settes i majuskler blir de lett store og iøynefallende og de bryter med det homogene utseende en tekst bør ha. Ved å bruke kapiteler går initialordene mer i ett med teksten omkring og virker ikke forstyrrende.

I typografi skiller en mellom falske kapiteler og ekte kapiteler. Falske kapiteler er alminnelige majuskler satt i en skriftgrad lik x-høyden best running hydration. Det vil si at om skriftgraden er 12 punkter og x-høyden er 8 punkter waterproof case for 4s, settes falske kapiteler som majuskler i 8 punkters grad. Falske kapiteler blir gjerne for tynne i forhold til teksten omkring og bokstavene kommer også for tett sammen. Ekte kapiteler er et skriftsnitt laget spesielt for bruk som kapiteler. I typografi bør ekte kapiteler brukes fremfor falske kapiteler thermos vacuum insulated 24 ounce stainless steel hydration bottle.

Kapiteler ble innført av Aldus Manutius i 1501.